top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En "Construccions i Reformes Díaz", respectem i complim amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades. Ens comprometem a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que Incorpora aquesta Política de Privacitat

Aquesta política de privacitat s'ajusta a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet, respectant les següents normes:

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD).

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).

Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre (RDLOPD).

Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del Responsable del Tractament de les Dades Personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides en "Construccions i Reformes Díaz" és: Construccions i Reformes Díaz, amb CIF: 41605491D. Les dades de contacte són:

Direcció: Carrer de la Infanta nº89

Telèfon de contacte: +34 609 468 979

Email de contacte: comercial@reformasdiaz.com

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

El Delegat de Protecció de Dades és l'encarregat d'assegurar el compliment de la normativa de protecció de dades. L'Usuari pot contactar amb el DPD utilitzant les dades de contacte proporcionades anteriorment.

Registre d'Informació de Caràcter Personal

Les dades personals recopilades per "Construccions i Reformes Díaz" a través de formularis a la web seran integrades i tractades en els nostres registres per facilitar, agilitzar i complir amb els compromisos establerts entre l'empresa i l'Usuari, així com per mantenir la relació establerta en els formularis o per atendre sol·licituds i consultes.

Seguim un registre detallat de les activitats de tractament segons el RGPD.

Principis Aplicables al Processament de Dades Personals

El tractament de dades personals es regirà pels principis de legalitat, lleialtat i transparència; limitació de la finalitat; minimització de dades; exactitud; limitació del termini de conservació; integritat i confidencialitat; i responsabilitat proactiva, com estableix l'article 5 del RGPD.

Categories d'Informació Personal

Gestionem exclusivament dades identificatives, sense manejar categories especials de dades personals segons l'article 9 del RGPD.

Base Legal per al Processament de Dades Personals

La base legal per al tractament de dades personals és el consentiment de l'Usuari.

Finalitats del Tractament de Dades Personals

Les dades es recullen per facilitar, agilitzar i complir compromisos entre el Lloc Web i l'Usuari, mantenir la relació derivada de formularis, atendre sol·licituds i consultes, i per a fins comercials com personalització, estadístiques i activitats inherents a l'objecte social de l'empresa.

Períodes de Retenció de Dades Personals

Les dades personals es conservaran el temps mínim necessari per als fins del tractament.

Destinataris de Dades Personals

Les dades personals de l'Usuari seran compartides amb "Construccions i Reformes Díaz".

Dades Personals de Menors d'Edat

Només els majors de 14 anys poden atorgar el seu consentiment legal per al tractament de dades personals. Per a menors de 14 anys, es requereix el consentiment dels pares o tutors.

Secret i Seguretat de les Dades Personals

Ens comprometem a implementar mesures adequades per garantir la seguretat de les dades personals i a informar a l'Usuari en cas d'una violació de seguretat.

Drets Derivats del Tractament de Dades Personals

L'Usuari té drets sobre les seves dades personals i pot exercir-los davant el Responsable del tractament.

Enllaços a Llocs Web de Tercers

El nostre Lloc Web pot contenir enllaços a llocs web de tercers amb les seves pròpies polítiques de privacitat.

Reclamacions davant l'Autoritat de Control

L'Usuari pot presentar reclamacions davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Acceptació i Canvis en aquesta Política de Privacitat

L'ús del Lloc Web implica l'acceptació d'aquesta Política de Privacitat. Qualsevol canvi serà notificat a l'Usuari.

© 2024 Creat per Construcciones y Reformas Díaz.

bottom of page